Historie

Historie našeho sboru se začala psát 30. května roku 1889. Tuto událost zaznamenal kronikář řed. učitel Josef Švehla takto: Po různých požárech v obci, které buďto neopatrností nebo bleskem byly způsobeny, konečně dochází k založení dobrovolného hasičského sboru. Toho dne svolal obecní starosta Josef Cícha schůzi do hostince Frant. Uhlíře, kde řed. učitel Jan Malkus promluvil o prospěšnosti sboru a vyzíval k jeho založení. V té době měla obec 1056 obyvatel. Z toho se přihlásilo hned 43 občanů za členy sboru. Tímto dnem zahájil náš hasičský sbor svou činnost  Ze zakladatelů sboru v něm setrvali někteří až do své smrti a to jsou: Josef Moos 61 let, Frant. Dvořák 40 let a Václav Šimek 39 let. Je třeba připomenout a ocenit, že od vstupu až do své smrti zůstali věrni úkolům dobrovolně, to znamená chránit životy a majetek svých spoluobčanů proti požárům a jiným nehodám. Ještě před založením hasičského sboru, darovalo město Tábor zdejší obci starou dřevěnou stříkačku, která pocházela z 18. století a první hasičská schráň byla postavena vedle školy. Dne 11. března r. 1894 zakoupila obec novou železnou ruční stříkačku za 800zl a tato dřevěná stříkačka byla prodána v roce 1920. Roku 1936 zakoupil hasičský sbor osobní auto od firmy Knoc z Tábora za 3 500 Kč k vožení motorové stříkačky a k sanitním účelům. 

Čerpáno z kroniky Starý Tábor, Sezimovo Ústí.

© Obsah stránek je majetkem SDH Sezimovo Ústí 

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!